รายละเอียดผลงาน

อีกหนึ่งผลงานของเรา งานปรับปรุงอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำ – รพ. สุราษฎร์ธานี ไว้วางใจให้ สร้างสรรค์