รายละเอียด

ผลงานที่ ได้รับจากเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ล้วนแล้วแต่ นำมาซึ่งการพัฒนา และความไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับเรา